Biz barada

Restoranyň toý dabarlary zalynda guralýan toýlar hem-de beýleki çäreler sizde unudylmajak täsirleri galdyrar.

Ak mermerli paýtagtymyzyň iň gözel künjekleriniň biri bolan Bitarap Türkmenistan şaýolynyň ugrunda ýerleşýan bu binanyň restoranynyň 600-750 adama niýetlenen giň zallary, ýokary derejeli hyzmatlar häzirki zaman milli we ýewropa aşpezliginiň tagamly naharlary iň talapkär myhmanlaryň hem göwnünden turar.

Habarlaşmak üçin maglumatlar